Blauwe Bos, Haulerwijk
Het Blauwe Bos biedt veel variatie 

Natuur

Het Blauwe Bos biedt veel variatie 

Het is 20 maart 1896 als Pieter Kok en zijn vrouw Jantje Bron een herberg kopen in Haulerwijk. Het Bruine Paard, heet het. In 1912 neemt hun zoon Lambertus het over. Hetzelfde jaar trouwt hij met Grietje Wijchman. Samen kopen ze in de jaren dertig ten zuidwesten van Haulerwijk zo’n zeventien hectare grond en lieten er een huis bouwen. Rondom de woning plantten zij bomen. Veel bomen. Het geldt als de start van het Blauwe Bos. 

Blauwachtige sparren die in het meest oostelijke deel van het gebied voorkomen, gaven het inmiddels veel grotere boscomplex in de driehoek Haule, Waskemeer, Haulerwijk de naam Blauwe Bos. Het zijn geen blauwsparren zoals men die in veel tuinen aantreft, maar met name de douglas en de sitkaspar die deze blauwige gloed hebben. 

Het bos is driehonderd hectare groot en kreeg vorm in de periode 1935-1960. Daarvoor waren er heidevelden, kleine boerderijtjes met akkertjes en weidegronden te vinden en hier en daar kleine bosjes. In de lage terreindelen vond veenvorming plaats.

Opvallend aan het Blauwe Bos is de variatie in terreintypen: naaldbos, loofbos, heide, water en grasland. Voorheen waren de heidevelden door bospercelen van elkaar gescheiden. Staatsbosbeheer heeft daarna een plan tot ontwikkeling gebracht om corridors aan te leggen. Enkele stroken bos werden gekapt om via die corridors de heidevelden met elkaar te verbinden. Allerlei soorten dieren kunnen nu van het ene heideveld naar het andere. Adders maken daar bijvoorbeeld dankbaar gebruik van. Er komen in het Blauwe Bos verschillende vogelsoorten voor. Enkele opvallende soorten zijn de grote bonte specht, de boomkruiper, de geelgors en de roodborsttapuit. Ook broeden er veel roofvogels waaronder de ransuil, havik, sperwer en buizerd. Deze roofvogels hebben een belangrijke taak in het gezond houden van de faunawereld. Door het boscomplex lopen ruiter– en wandelpaden. 

De Haulerveldwandeling is vijf kilometer lang. Een wandeling in het Blauwe Bos is extra aangenaam doordat er veel zonlicht naar binnen valt. Op een open plaats zijn speeltoestellen aangebracht waar kinderen zich een tijdje kunnen vermaken. 

Midden in het bos, aan de rand van een heideveld, is een begraafplaats te vinden. Het is het graf van Lambertus Kok en zijn vrouw, Grietje Wijchman. 

Fotocredits:

Henk Vondeling

Verder zoeken in onze database