Op de plek waar eens de rentmeesters woning van het stadhouderlijk lusthof zich bevond, liet...