Tijdens haar dagelijkse wandelingen met man en hond in hun geliefde Tiesingabosje op de Weper was...