Keurig bijgehouden wandelpaden, grote waterpartijen, op de oever rododendrons en verscholen tussen...