Brandemeer, Oldelamer
Het Brandemeer in Oldelamer behoudt haar geraamte

Natuur

Het Brandemeer in Oldelamer behoudt haar geraamte

Het Brandemeer in Oldelamer is een laagveen- en moerasgebied. Het gebied is ontstaan door turfwinning in de negentiende en twintigste eeuw. En staat bekend om haar ribben, net zoals in de Weerribben en in de Rottige Meente. Legakkers vormen het geraamte van de gebieden. Alle drie natuurgebieden bestaan hoofdzakelijk uit water en zijn allemaal in het bezit van een van een zeldzaam moerasbos, een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos. Het gebied is een eldorado voor vogels en insecten.

Het Brandemeer is in 2022 en 2023 hersteld, omdat wind en golfslag ervoor zorgde dat de legakkers langzaam afbrokkelden. Dat gebeurde voorheen in het meer de Bovenwijde bij Giethoorn. De ‘ribben’ verdwenen langzaam, een meer ontstond. Mede om die reden is de Bovenwijde slechts een meter diep. Om dit te voorkomen zijn in het Brandemeer onder meer schotten geplaatst op enkele meters verwijderd vanaf de legakkers, om golfslag te onderbreken. In het gebied wordt, vanwege de rustverstoring en kwetsbaarheid uitdrukkelijk gevraagd, niet af te wijken van de wegen en paden.

Wie door het gebied fietst of wandelt zal de vele sluisjes opmerken. Deze sluisjes werden gebruikt om het turf af te voeren. In 1968 werd het Brandemeer aangekocht door Staatsbosbeheer, in de jaren zeventig, dankzij de ruilverkaveling, de omliggende landerijen ook.

Vanaf de parkeerplaats, aan de Oude Maden, is een wandeling te volgen van zes kilometer. De route leidt je om het Brandemeer, langs de vogelkijkhut, het oorlogsmonument, dwars door het moerasbos, langs sluisjes, de Tjonger en een mooie picknickplaats. Aan het begin van de route staat een informatiehuisje. Deze route is ook te combineren met het boswachterspad door de Rottige Meente, een aanrader. Loop je in de winter? Dan kan het zomaar zijn dat je rietsnijders treft in de gebieden.

Fietsers die door het gebied rijden, kunnen de Tjonger oversteken middels een fietspontje. Lees hier over een mooie fietstocht door de Rottige Meente en het Brandemeer en hier voor meer informatie over de wandeling om het Brandemeer.

Fotocredits:

Henk Vondeling

Verder zoeken in onze database